Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»

Czysta Gmina w szczegółac(...)

  Obowiązki ochrony środowiska oraz prawidłowej gospodarki odpadami w Polsce spoczywają ustawowo na samorządach lokalnych. O programie Czysta Gmina wspomniano już w ubiegłym miesiącu na łamach „Recyklingu”. Był to jednak jedynie wstęp do przedstawienia tego projektu. Opracowała go Fundacja Nasza Ziemia i ma on służyć jako wsparcie w edukacji odpadowej i organizacji systemowej zbiórki odpadów dla samorządów. Z jego doświadczeń (...)
»