Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Co w prawie piszczy? W Dzienniku Ustaw z 5 stycznia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów. Dokument określa te sposoby oznaczania w odniesieniu do części pojazdów z elastomerów o wadze powyżej 200 g oraz pozostałych tworzyw sztucznych o gramaturze powyżej 100 g. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmioty wyposażenia i części pojazdów oznacza się wg normy PN-EN IS(...)
»

Granice recyklingu(...)

Żyjemy w czasach ogromnej konsumpcji, przez co produkujemy coraz więcej różnorodnych odpadów. Powstające produkty od razu stają czymś, co jest nieprzydatne i musi ulec zniszczeniu. Sposób zniszczenia – jego forma, metoda i organizacja procesu ulega ciągłym zmianom i zależy w coraz większym stopniu od wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Już ok. 8000-9000 lat p.n.e. ludzie nauczyli się składować odpady poza osiedlami. Były to przede wszystkim resztki jedzenia (np. skorupy mu(...)
»