wydany w Energia i Recykling – 2018-9
  DRUKUJ

Od samego początku towarzyszyły polskiemu przemysłowi mleczarskiemu i przetwórstwa owocowo-warzywnego w procesie intensywnych przemian modernizacyjnych. Kartoniki to bowiem nie tylko samo opakowanie, ale również współpracujące z nimi w liniach technologicznych nowoczesne urządzenia przetwórcze (pasteryzatory, homogenizatory, wirówki do mleka itp.), a także wysokowydajne urządzenia nalewająco-pakujące oraz urządzenia pakowania zbiorczego.

Dziś polski przemysł żywności płynnej w niczym nie ustępuje przemysłom krajów wysokorozwiniętych, a w wielu dziedzinach nawet je przewyższa (ze względu na nowoczesną bazę przetwórczą). Temat opakowań wielomateriałowych jest kwestią często pojawiającą się w dyskusji na temat zasad funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Praktycznie do 2007 r. ich zbiórka i recyklin [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus