Wszystkie artykuły w kategorii: "Pierwszy cios w smog! Zakaz sprzedaży "kopciuchów""

Polecane artykuły:

Kryteria zrównoważonego r(...)

Jednym z wyzwań dla dynamicznie zmieniającego się rynku biopaliw są zapisy dyrektyw 2009/28/WE i 2009/30/WE UE, określające kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw.  W dużym uproszczeniu dyrektywy te opisują m.in. wymagane poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw, a oprócz tego warunki, jakie mają spełniać źródła pozyskiwania surowców do produkcji biopaliw. W konsekwencji, przyjęcie i (...)
»

Strategia dla funduszy(...)

Tezy do strategii NFOŚiGW na lata 2009-2012 były jednym z głównych tematów posiedzenia Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się 17 marca br. w Warszawie. Głównym tematem konferencji była przyszłość polskiego systemu finansowania ochrony środowiska (...)
»