Wszystkie artykuły w kategorii: "Pierwszy cios w smog! Zakaz sprzedaży "kopciuchów""

Polecane artykuły:

Racjonalizacja zużycia en(...)

Racjonalne użytkowanie energii jest jednym z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej. Polska ma wieloletnie opóźnienia w tej dziedzinie w porównaniu do krajów tzw. starej Unii. Zmiana struktury gospodarki, szybki rozwój i istotny postęp cywilizacyjny sprzyjają niwelacji tych braków. Zmiana świadomości energetycznej oraz skuteczne wpływanie na postawy użytkowników są szczeg&oac(...)
»

Ochrona środowiska w Pols(...)

Rozpoczęte 31 marca 1998 r. negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej zakończone zostały 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze. Zakończenie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest ukoronowaniem wieloletniego wysiłku społeczeństwa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Niezależnie od zróżnicowanych ocen wyników negocjacji, prezentowanych przez różne kręgi naszego społeczeństwa, członkostwo w Unii Europejskiej to niewątpliwa szansa dl(...)
»