Wszystkie artykuły w kategorii: "Paliwa alternatywne: zmiany w utracie statusu odpadu"

Polecane artykuły:

Regionalna Strategia Ener(...)

Samorząd woj. pomorskiego zlecił opracowanie w latach 2004-2006 Regionalnej Strategii Energetyki (RSE) z uwzględnieniem źródeł odnawialnych, która obejmowałaby perspektywę do 2025 r. W 2004 r. została opracowana pierwsza część dokumentu, która obejmowała diagnozę stanu gospodarki energetycznej woj. pomorskiego oraz określiła założenia do strategii. Część druga, podstawowa z punktu widzenia strategii i zatytułowana „Regionalna Strategia Energetyki z (...)
»

Czy Polskę stać na energi(...)

Zastanawiając się nad kolejnością i ciężarem gatunkowym argumentów pojawiających się w dyskusji o wykorzystaniu OZE w polskich uwarunkowaniach, można łatwo dostrzec, że zawsze na pierwszy plan wysuwa się temat energetyki węglowej.  Energetyka węglowa traktowana jest jako swoisty aksjomat. Powody takiego stanu rzeczy są w pewnym sensie zrozumiałe, aczkolwiek warto przedyskutować konkretne alternatywy, ich zalety oraz wady. Z tego względu moglibyśmy niniejsze roz(...)
»