wydany w Energia i Recykling – 2018-9
  DRUKUJ

Treść znowelizowanych przepisów odnosi się m.in. do zawartej w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2018 r. poz. 1202) 
definicji budowli. W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego (tj. od stycznia 2017 r.) ustawodawca zdecydował, że budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego pozostaje wyłącznie część budowlana urządzenia technicznego, jakim jest elektrownia wiatrowa. W praktyce ustawodawca wzbogacił odpowiednią część przepisu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane o sformułowanie „elektrowni wiatrowych”, a więc powrócił do stanu prawnego sprzed stycznia 2017 r.

Podatkowo nowelizacja powoduje w istocie problem dwupłaszczyznowy. Wskazać trzeba, że Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2018 r. poz. 1445) w zakresie, w jakim definiuje przedmiot opodatkowania, odwo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus