Wszystkie artykuły w kategorii: "Odzież i tekstylia a gospodarka cyrkularna"

Polecane artykuły:

Polska droga do magazynow(...)

Konferencja COP 15 w Kopenhadze dobiegła końca. Przełom, jaki zapowiadano, nie nastąpił. A miał nim być nowy traktat z wiążącymi dla państw limitami emisji gazów cieplarnianych. Limity te miały przede wszystkim ograniczyć uwalnianie do atmosfery dwutlenku węgla. Powstaje więc pytanie, co będzie obwiązywać po wygaśnięciu ustaleń z Kioto? Czasu jest stosunkowo niewiele, bo protokół z Kioto obowiązuje tylko do końca 2012 r. Burza medialna dotycząca ujawnienia kores(...)
»

Wiem, że nic nie wiem?!(...)

Odnawialne źródła energii już od kilku lat są tematem może nie tyle popularnym, co obecnym w mediach. Presja unijnych dyrektyw i strach przed dalszym wzrostem cen rozmaitych paliw powodują, że coraz częściej można przeczytać i usłyszeć o ekologicznych i ekonomicznych zaletach OZE. Rośnie też liczba konferencji i sympozjów, na których ta tematyka pojawia się przynajmniej jako jeden z wątków. Radość z tych faktów studzi wszakże refleksja, że „ilość” i „częstość” nie idzie t(...)
»