Wszystkie artykuły w kategorii: "Odzież i tekstylia a gospodarka cyrkularna"

Polecane artykuły:

Benchmarking przedsiębior(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” cyklicznie przeprowadza benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to ważne narzędzie stosowane dla celów analizy zarządczej przedsiębiorstw wod-kan z całej Polski. Benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po raz pierwszy przeprowadzony został przez Izbę w 2009 r. Od tego czasu co roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wysyła do swoich członków ankietę techniczno-ekonomiczną, na podstawie kt(...)
»

Bez wróżenia z fusów(...)

Chciałbym na chwilę powrócić do zagadnień ochrony przed powodzią, jako że odnotowaliśmy spory sukces we wdrażaniu tzw. Dyrektywy Powodziowej, wykonując jeden z jej etapów – wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP). Opracowanie to ma na celu określenie wszystkich miejsc na obszarze naszego kraju, gdzie wystąpiła powódź w przeszłości (powodzie historyczne) i gdzie powódź jest prawdopodobna w przyszłości (powodzie prawdopodobne). Łatwo wytłumaczyć okre(...)
»