wydany w Energia i Recykling – 2018-9
  DRUKUJ

Głównym celem jest zwiększenie puli paliwa rolniczego ze wsparciem poprzez podwyższenie limitu obowiązującego na powierzchnię użytków rolnych, a także poszerzenie programu o upust na zakup paliwa przez producentów bydła. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wykorzystała tę inicjatywę do ponownego podjęcia rozmów o możliwości wykorzystania w produkcji rolniczej biodiesla wprowadzanego do obrotu przez koncerny paliwo-
we w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Polska produkcja biodiesla w 2018 roku przekroczy 900 tys. ton, ale jednocześnie podmioty paliwowe ograniczają faktyczną podaż detaliczną estrów metylowych na rynku krajowym do ilości zużywanych w ramach innego mechanizmu – wynikającego z przepisów Ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – jakim jest [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus