Wszystkie artykuły w kategorii: "(Bio)paliwo rolnicze?"

Polecane artykuły:

Rekreacyjne usługi ekosys(...)

Tereny zieleni nieformalnej, zwane też nieużytkami pełniącymi funkcję obszarów wypoczynkowych, są wysoko ocenianymi elementami zielonej infrastruktury. Z kolei chętnie odwiedzanymi miejscami wypoczynku są obszary przylegające do zbiorników wodnych. Do badań wytypowano 28 jednorodnych siedliskowo stanowisk, znajdujących się w otoczeniu starorzeczy w dolinie rzeki Wisła 30 km od Warszawy i stanowiące w granicach miasta część zielonej infrastruktury. Wszystkie tereny (...)
»

Strefy przemysłowe(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Ustanowiony w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy P.o.ś. zakaz naruszania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, ma pewne wady. Powoduje m.in. powstawanie określonych kłopotów w sytuacji, gdy graniczą ze sobą tereny dwóch lub więcej zakładów, które obejmują instalacje powodujące podobnego rodzaju emisje, wzajemnie na siebie oddziałujące, gdzie rozdzielenie zakresu tych oddziaływań jest praktycznie niemożliwe.(...)
»