Wszystkie artykuły w kategorii: "(Bio)paliwo rolnicze?"

Polecane artykuły:

Parkowe trendy – produkt,(...)

Park umiejętnie włączony w system przestrzeni publicznych trwale podnosi atrakcyjność miejsca, stając się często lokalnym „produktem markowym”. Warto zastanowić się nad tym, w jakich warunkach będzie on na tyle efektowny, aby uzasadnić znaczne nakłady na realizację i utrzymanie zieleni. Osiągnięcie tego statusu wymaga bowiem w równej mierze wiedzy i talentu. We współczesnym świecie podstawą są produkty – tworzone, promowane i udostępni(...)
»

Szansa dla zieleni(...)

Według internetowego słownika języka polskiego PWN mikoryza to współżycie grzybów z korzeniami roślin wyższych, objawiające się np. wymianą substancji odżywczych. Jako metoda naturalna znajduje ona coraz szersze zastosowanie w uprawie roślin. Nie dziwi zatem fakt, że w lutym br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja pt. „Mikoryza w architekturze krajobrazu” zorganizowana przez powołane niedawno do życia Polskie Towarzystwo Mikoryzy. Podczas konferencji poruszono (...)
»