wydany w Energia i Recykling – 2018-9
  DRUKUJ

SPIUG bierze udział w projekcie koordynowanym przez UE, dotyczącym analizy zachowań konsumentów oraz zaleceń w zakresie nowych modeli biznesowych i ram regulacyjnych. Jednym z punktów wyjścia było stworzenie sieci ekspertów, którzy mogą reprezentować punkt widzenia konsumentów w zakresie odpowiednich technologii RHC w określonych obszarach geograficznych. Eksperci powinni posiadać wiedzę na temat czynników zachęcających i barier dostrzeganych przez konsumentów, a także na temat wykorzystania technologii ograniczania emisji.

W trakcie przygotowań dokonano wstępnej analizy zachowań konsumentów, skutków społeczno-gospodarczych, postrzegania ryzyka i akceptacji technologii w oparciu o OZE. Opracowano solidną i systematyczną strukturę analityczną, umożliwiającą gromadzenie danych ze wszystkich krajów [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus