Wszystkie artykuły w kategorii: "Analiza konsumentów systemów grzewczych i chłodzących"

Polecane artykuły:

Skuteczna sieć RIPOK-ów(...)

Dolny Śląsk konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów w zakresie nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Znaczący wpływ na zmianę dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych, który w głównej mierze był oparty na ich składowaniu, miał rozwój sieci nowoczesnych RIPOK-ów. Województwo dolnośląskie jest położone w południowo-zachodniej części Polski. Zajmuje powierzchnię 19 946,74 km2, co stan(...)
»

Pellets jako źródło en(...)

Materiały konferencyjne - "Pelety - czy nam się to opłaca?" Od 1970 do 1997 roku dramatycznie zmniejszał się w Szwecji rynek dla sektora energii cieplnej, produkowanej na bazie oleju opałowego (spadek z 70 do 23%). W tym samym okresie zwiększał się udział energii cieplnej na bazie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Zużycie energii elektrycznej na cele ciepłownicze wzrosło z 13 do 45%, a centralnego ogrzewania – z 7 do (...)
»