Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architektura ulicy(...)

Ulica jest kośćcem tworzącym i komponującym miasto, definiującym jego układ przestrzenno-funkcjonalny, umożliwiającym i wyznaczającym warunki komunikacji między ludźmi i środowiskami, obrazem jego bytu, życia i nierzadko trwałości historycznej. Miasto rozpoznawane jest często właśnie poprzez jej architekturę i funkcję strukturalną. Ulica jako przestrzeń publiczna winna spełniać rygory ergonomiczno-logistyczne, wyrażone przez rzymskiego architekta Witruwiusza w I w. p.n.e. w t(...)
»

Powyborcza refleksja(...)

Nieangażowanie się samorządów w politykę uważam za bardzo pozytywny aspekt czy nawet atut w naszej działalności publicznej. Przecież jakże często samorządy zmuszone są korzystać z zewnętrznych wojewódzkich czy rządowych źródeł finansowania i wtedy opcja polityczna wręcz przeszkadza, by skutecznie zastukać do właściwych drzwi po pieniądze. Brzmi to może trochę trywialnie, ale taka jest przecież nasza rzeczywistość. A dziś musimy już myśleć o funduszach unijnych, które będą przepływały przez struk(...)
»