Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikroretencja na terenach(...)

Mikroretencja na terenach zurbanizowanych Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi obecnie coraz większy problem, zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na pogarszanie się stanu technicznego sieci odwadniających. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie prowadzone właściwie tylko tam, gdzie z dużą częstotliwością występują podtopienia obszarów zagospodarowanych. W zdecydowanej większości pols(...)
»

Uwarunkowania formalno-pr(...)

inwestycja firmy POLDANOR W czerwcu 2005 r. została otwarta biogazownia rolnicza w Pawłówku. W związku z tym, że inwestycja łączy w sobie zagospodarowanie odpadów organicznych oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, musi spełniać szereg wymogów prawnych. Biogazownia w Pawłówku jest budowlą rolniczą, w związku z czym jej usytuowanie oraz szczegółowe warunki techniczne powinny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospoda(...)
»