Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skuteczność koagulacji – (...)

Słowo koagulacja pochodzi od łacińskiego coagulare, tzn. łączyć się, krzepnąć. Istotą procesu jest zmniejszenie stopnia dyspersji układu koloidalnego w wyniku łączenia się pojedynczych cząstek fazy rozproszonej w większe aglomeraty, które mogą być usunięte z wody w procesach sedymentacji, bądź flotacji i filtracji. Zapewnienie optymalnych parametrów technologicznych przebiegu procesu koagulacji – rodzaj i dawka koagulantu – wartość pH ora(...)
»

Lasy miejskie(...)

Podczas toruńskiej III Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska Naturalnym Bogactwem Miasta” (4-6 października) zajęto się tematem lasów komunalnych. Zaprezentowane wystąpienia oscylowały wokół roli i znaczenia lasów komunalnych, ich zagospodarowania rekreacyjnego, statusu prawnego, w tym problemu planu urządzania lasu i sporządzania planu ochrony. Podczas sesji plenerowej uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z potencjałem toruńs(...)
»