Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Rośliny odporne na zasole(...)

Tworzenie zieleni w miastach, przy ulicach i przy drogach o różnym nasileniu ruchu wymaga doboru roślin, które zniosą trudne warunki glebowe, klimatyczne i stres, związany chociażby z zasoleniem. Zasolenie to całkowite stężenie soli rozpuszczalnych w roztworze glebowym. Na jego poziom najsilniej wpływają aniony azotowe i chlorkowe, a w dalszej kolejności siarczanowe oraz kationy sodu i potasu, a także glinu i żelaza. W przypadku terenów zlokalizowanych w pobliżu dró(...)
»

Kalendarium(...)

18-19.02.2015, Warszawa Smart City Forum Organizator: MM Conferences, Warszawa Info: 22/379-29-03; m.kopanska@mmcpolska.pl; www.smartcityforum.pl   26-28.02.2015, Poznań Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2015 Organizator: Międzyn(...)
»