Zawiązanie klastra energii to dopiero początek

wydany w Energia i Recykling – 2018-7
  DRUKUJ

Klastry nie tylko stanowią szansę na szybki rozwój branży lub lokalnych rynków pracy, ale przede wszystkim są nowym pomysłem na politykę regionalną, stając się skuteczną odpowiedzią lokalnych gospodarek na wyzwania globalizacji. Współpraca przyczynia się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i tym samym istotnie wpływa na ich pozycję konkurencyjną1.

Ustawa z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nową konstrukcję normatywną – klaster energii – do sektora elektroenergetycznego. Z punktu widzenia czysto prawnego, zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 15a ustawy o odnawialnych źródłach energii, klaster energii jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dot [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus