Ochrona powietrza

wydany w Energia i Recykling – 2018-7
  DRUKUJ

Jeżeli już wiemy, że nie wszystkie paliwa łatwo się spalają, to spróbujmy uszeregować je kolejno od najłatwiej do najtrudniej spalających się.

Najłatwiej spalają się wodór i gaz ziemny (metan), a następnie LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas — skroplony gaz z ropy naftowej; mieszanina propanu i butanu). Kolejnymi paliwami są benzyna, olej napędowy i opałowy, paliwa stałe, a na końcu RDF (ang. Refuse Derived Fuel — paliwo z odpadów).

Wodór

W normalnych warunkach wodór jest gazem. Skrapla się w temperaturze -252°C. Temperatura otrzymywania ciekłego wodoru może być wyższa, jeżeli zastosuje się podwyższone ciśnienie. Będzie wtedy występował w ciekłym stanie nadkrytycznym. Z tego powodu transportowany jest zwykle jako gaz sprężony. [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus