Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Dla wszystkich starczy mi(...)

Z Adamem Małyszko, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, rozmawiają Małgorzata Pisarska-Jamroży i Renata Drzażdżyńska Teorię, czyli ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, już mamy, a jak to wygląda praktyce? Po trzech latach pracy rządu i parlamentu 20 stycznia tego roku została uchwalona ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podkreślić należy, że bardzo długi okres oczekiwania na regulacje prawne implementujące(...)
»

Czy konkursy promujące po(...)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, mając na uwadze jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń, a także realizując politykę państwa, troszczy się o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Naszą pracą mamy nadzieję przyczyniać się w znacznym stopniu do sprawnego zarządzania środowiskiem. Z tego względu – jako generalny dyrektor ochrony środowiska – zdecydowanie popieram ideę konkursów, takich jak „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. W konkursa(...)
»