Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Więcej recyklingu Firma HP poinformowała o rozszerzeniu swojego programu recyklingu produktów poprzez przyjęcie planu, zgodnie z którym do 2007 r. na całym świecie ma zostać poddanych recyklingowi pół miliarda kilogramów urządzeń elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W 2003 r. w ramach programu Planet Partners, obejmującego odbiór i recykling produktów, HP poddał recyklingowi ponad 45 mln kg urządzeń elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych. W ramach tych(...)
»

Wprowadzenie sprzętu bez (...)

Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych ustawodawca posługuje się bardzo surowym środkiem odpowiedzialności w postaci kar pieniężnych, które mogą dotykać bardzo szerokiej grupy przedsiębiorców. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. (zwana dalej ustawą) weszła w życie 21 października 2005 r.1 Akt prawny transponuje do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej zawarte w Dyrektywie 2002/96/WE z 27 stycz(...)
»