Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ostatnia prosta w Konkurs(...)

XV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Do 7 lipca br. przyjmowaliśmy zgłoszenia do udziału w Konkursie. Efekt? 74 uczestników! Każdy z podmiotów miał prawo zgłosić się we wszystkich proponowanych dziewięciu kategoriach. Przez cały sierpień br. odbywały się posiedzenia komisji konkursowych, podcza(...)
»

Biomasa mikroalg – obiecu(...)

  W styczniu 2007 r. Unia Europejska ustaliła, iż będzie dążyć do zwiększenia udziału biopaliw do poziomu 10% ogółu paliw wykorzystywanych w sektorze transportowym do 2020 r. Profesor Jerzy Tys z Instytutu Agrofizyki PAN twierdzi, że duże obszary ziemi ornej, obecnie wykorzystywane do produkcji żywności, będą musiały zostać zagospodarowane inaczej, jeśli produkcja biopaliw ma się dramatycznie zwiększyć. Europa, jak zauważył, zostanie zmuszona do wykorz(...)
»