Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regionalni liderzy(...)

Dla podmiotów działających w obszarze zagospodarowania i recyklingu odpadów ważne jest docenienie osiągniętych wyników nie tylko przez specjalistów branżowych oraz administrację rządową, ale również przez instytucje działające na szczeblu regionalnym. Urzędy marszałkowskie działające na terenie całego kraju mają ku temu okazję w ramach Konkursu Puchar Recyklingu. W XIX edycji partnerami były takie instytucje z województw: wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. (...)
»

Podstawową zaletą systemu(...)

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad ustawą dotyczącą OZE. Jednocześnie w środowisku energetyki odnawialnej mówi się o potrzebie korekty obecnego systemu wsparcia dla OZE. W jakim kierunku powinny zmierzać zmiany? Czy należy zróżnicować wsparcie dla poszczególnych rodzajów OZE?     (...)
»