Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Odliczenie podatku VAT w (...)

Na gruncie przepisów o podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają taki sam status jak przedsiębiorcy. Oznacza to, że – dokonując odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących działalności opodatkowanej VAT-em (także przyszłej) – realizują one przede wszystkim założenie konstrukcyjne zawarte w regulacjach z zakresu VAT, które decyduje o neutralności i proporcjonalności opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności podlegającej VAT-owi. Po(...)
»

Zagrożenia w kanalizacji(...)

Wszelkie prace eksploatacyjne i remontowe na sieciach i obiektach kanalizacyjnych muszą być wykonywane z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy podczas czynności eksploatacyjnych i remontowych wywoływane są przez czynniki fizyczne (hałas, zmienny mikroklimat, zagrożenie wybuchem, zagrożenie wypadkiem), chemiczne (gaz powstały w wyniku zagniwania ścieków i osadów ściekowych, tj. siarkowodór, amoniak, metan) oraz biologiczne (bakteriol(...)
»