Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Drzewa a obieg wody(...)

Znaczenie drzew dla miejskiego klimatu jest nie do przecenienia. Z jednej strony wspomagają one ekosystem miasta w gromadzeniu wody, z drugiej mogą chronić przed jej nadmiarem. Wpływają też na proces retencjonowania i oczyszczania wody w glebie, zmniejszają odpływ powierzchniowy oraz zatrzymują część zanieczyszczeń, które trafiają do rzek. Przewiduje się, że w XXI w. klimat globalny ociepli się o 2°C. Podw(...)
»

Rośliny na elewacjach bud(...)

Adam Zawadzki, Bożena Kaźmierczak Poszukując kompromisu w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, pomiędzy zwartą zabudową a terenami zieleni, w miastach należy rozpowszechnić znany już pomysł wprowadzenia roślin na elewacje budynków. Przy czym warto zaznaczyć, iż nie wymaga on wysokich nakładów finansowych i wzmacniania konstrukcji nośnej budynku. Należy jedynie liczyć się z niewielk(...)
»