Odnawialna ustawa o odnawialnych źródłach energii

wydany w Energia i Recykling – 2018-6
  DRUKUJ

Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest, jak to można było usłyszeć w kręgach rządowych, „odnawialna” – obecnie przez Sejm rozpatrywany jest kolejny projekt jej nowelizacji.

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm., dalej: Ustawa o OZE) reguluje system wsparcia wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Ustawa ta była już kilkakrotnie nowelizowana, w tym poprzez odsunięcie w czasie wejścia w życie nowego systemu wsparcia. Obecnie Sejm zajmuje się rządowym projektem zmian Ustawy o OZE – druk sejmowy 2412 (dalej: Projekt), który wprowadza szereg modyfikacji w dotychczasowym systemie, pozostawiając jednak jego podstawy, co do zasady, niezmienione. Poniżej przedstawiamy kluczowe z projektowanych zmian Ustawy o OZE.

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus