Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Pracy organicznej ciąg da(...)

W tym numerze chciałbym kontynuować wątek wyjaśnieniowo-informacyjny w kwestii tych rzekomo okropnych emisji, które miałyby zatruć Nową Hutę i Kraków w momencie uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wierzę bowiem, że oponentom tej inwestycji będzie się jednak chciało chcieć i będą gotowi wysłuchać (lub raczej przeczytać) tych kilku informacji a na ich bazie sformułować swoje własne konkluzje. Tym razem punktem wyjścia do pisania „Rozważań&#8221(...)
»

Model in house – fakty, a(...)

W obecnej dyskusji nad wprowadzeniem w gospodarce odpadami zamówień in house przeciwnicy tego rozwiązania zamazują obraz gospodarki odpadami. Negują przy tym także konstytucyjnie nadane samorządom prawa i chcą zdegradować znaczenie spółek komunalnych dla rozwoju gospodarki narodowej. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, obecny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce wymaga uszczelnienia, gdyż na rynku wciąż funkcjonuj(...)
»