Kompost made in Paris

wydany w Energia i Recykling – 2018-6
  DRUKUJ

Paryżanie produkują rocznie 160 tys. ton bioodpadów. Stanowią one ok. 30% przeciętnego domowego kosza na śmieci. Do niedawna ich utylizacją na niewielką skalę zajmowały się głównie lokalne stowarzyszenia, wspierane przez władze miasta i przedsiębiorstwa komunalne.

Sytuacja ta ma się diametralnie zmienić w ciągu kilku lat. Zgodnie z ustawą z 2015 r. w sprawie transformacji energetycznej na rzecz zielonego wzrostu1, każda gmina jest zobowiązana – w terminie do 2025 roku – do zapewnienia mieszkańcom możliwości segregacji bioodpadów domowych u źródła, ich systematycznego odbioru i przetwarzania w bliskiej okolicy.
Obowiązki gminy
W ramach realizacji postanowień ustawy w maju 2017 r. w Paryżu zainicjowano szerszą akcję zachęcającą mieszkańców do selektywnej zbiórki bioodpadów, które [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus