Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Wspólnie o opłatach prod(...)

Temat organizacji krajowego systemu odzysku i recyklingu opakowań jest wciąż aktualny. Pomimo wielu działań w tym zakresie, pozostaje jeszcze wiele niejasności oraz spraw wymagających naprawy. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A., pod patronatem miesięcznika „Recykling” zorganizowały seminarium pt. „Opłaty produktowe – bilans 2002 roku”, (...)
»

Selektywnie o odpadach(...)

Wejście w życie znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej miało uporządkować system gospodarki odpadami w Polsce. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to pierwszy element łańcucha zagospodarowania odpadów, gdzie mieszkańcy gmin mogą oddać zużyte sprzęty, a samorządy dysponować nimi według jasno określonych zasad. Od tamtej pory minęły dwa lata. Czy gminy udźwignęły ciężar odpadów oddawanych do PSZOK-ów? Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wprowadzon(...)
»