Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Wokół biomasy(...)

Eksperci oceniają, że krajowy potencjał produkcji biomasy to nawet 10 mln ton rocznie, a jego pełne wykorzystanie (przychody rzędu 3 mld zł) zapewniłoby pracę w sektorze rolniczym ok. 30 tys. osób. Dziś możliwości te wykorzystywane są jedynie w niewielkim zakresie. O możliwościach powiększenia tego potencjału dyskutowano w trakcie drugiej edycji „Forum Biomasy – Polska, Europa, świat – regulacje, pozyskiwanie, logistyka, wykorzystanie”, które odbyło się 21 i 22 marca br. w Katowicach. Forum, (...)
»

Nowa dyrektywa – WEEE 2(...)

Nowa dyrektywa wprowadza wiele istotnych zmian również na polskim rynku elektroodpadów, które odczują wszyscy uczestnicy tego rynku: producenci, zbierający, zakłady przetwarzania, ale także konsumenci. Dla polskiego rządu oznacza to przede wszystkim obowiązek wywiązania się z nowego unijnego celu, czyli zwiększenia poziomu zbierania z obecnych 4 kg na mieszkańca do ok. 10 kg w 2021 r. Nowe zobowią(...)
»