Surowce wtórne z nieruchomości niezamieszkałych a jakość odpadów

wydany w Energia i Recykling – 2018-6
  DRUKUJ

Aktualnie, kiedy Parlament Europejski przyjął już nowe, ambitne cele związane z recyklingiem odpadów komunalnych i opakowaniowych, warto poruszyć temat związany z gospodarką odpadami w ramach funkcjonowania gminnego systemu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
Trzeba zadać sobie pytanie, czy objęcie w drodze uchwały rady miasta gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na podstawie art. 6c ust. 2 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma pozytywny wpływ na jakość surowców wtórnych.
Obecnie w Polsce kilka dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań, wprowadziło gminny system odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych i już [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus