Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Nowa rzeczywistość odpado(...)

Zmienił się model postępowania z odpadami. Dzięki przyjętym nowym wytycznym zostanie stworzony zintegrowany, spójny na terenie całego kraju system gospodarowania odpadami. W tym zakresie ustawodawca wprowadził m.in. szereg nowych aktów prawnych, regulujących rozwiązania terytorialne, tj. regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. W ten sposób niejako wymuszono wykreowanie noweg(...)
»

Wokół odpadów(...)

MBP w Myślenicach  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego został uroczyście otwarty 18 maja br. Funkcjonowanie zakładu opiera się na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Powstały takie instalacje jak sortownia i kompostownia, dzięki którym 60% odpadów będzie odzyskiwanych jako surowiec wtórny bądź przerabianych na paliwo alternatywne lub kom(...)
»