Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krawiec kraje, jak mu mat(...)

  Już niebawem budowę i eksploatację nowych regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów gminy będą powierzać podmiotom w drodze przetargu, partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) lub koncesji. W tym celu niezbędna będzie wiedza na temat nie tylko rozwiązań technicznych i planowanych efektów technologicznych, ale także kosztów budowy i eksploatacji. Ta ostatnia będzie konieczna do oceny ofert podczas wyboru wykonawcy lub partnera. (...)
»

Kotłownie konwencjonalne(...)

Efekt ekonomiczny i ekologiczny zastosowania biomasy Podstawą większości systemów ciepłowniczych w Polsce są ciepłownie lub elektrociepłownie działające w oparciu o kotły węglowe rusztowe lub pyłowe – jako źródło ciepła oraz dwuprzewodową, promieniową, wodną sieć ciepłowniczą, składającą się z rurociągów przesyłowych oraz węzłów cieplnych. Systemy te projektowane były przy założeniu jakościowej regulacji poboru ciepła, w której przepływ w poszczególnych odcinkach r(...)
»