Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nieprawidłowości na placa(...)

Jedynym aktem prawnym, który obecnie reguluje w Polsce bezpieczeństwo nowych urządzeń przeznaczonych do montażu na placach zabaw, jest Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W całej Unii Europejskiej nie ma dyrektyw ujednolicających zasadnicze wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw. Nie ma też regulacji krajowej w tym zakresie. Trudno uznać za taką art. 61 ustawy Prawo budowlane, który zobowiązuje zarządców placów do kontroli ich stanu technicznego ra(...)
»

Krajowa Izba Gospodarki O(...)

Z prac Zarządu KIGO 26 czerwca br. w Warszawie obradował Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zarząd uchwalił współpracę na zasadzie Partnerstwa Organizacyjnego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, który odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Propozycję złożyło Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Do(...)
»