Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Modne metody(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Po wyborach prezydenckich w 1990 r. dziękowałem członkom komisji wyborczych za pracę. Większość tych ludzi znałem przynajmniej z widzenia, z niektórymi pracowałem. Na zakończenie, pamiętając o ich pracy w 1989 i dwukrotnie w 1990 r., pozwoliłem sobie na życzenie paru lat spokoju, wolnych od akcji wyborczych. Byłem nawet przekonany, że moje życzenia się spełnią, jednak już w 1991 r. musiałem owe przekonanie zrewidować. Od tego czasu mam jakieś dziwne wrażeni(...)
»

Alternatywa dla tradycyjn(...)

Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach pozwalają odciążyć lub zastąpić tradycyjną kanalizację deszczową. Ich głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych i zmniejszanie ryzyka powodzi poprzez zatrzymywanie i wykorzystanie wody w miejscu zaistnienia opadu. Dodatkowym atutem systemów powierzchniowych jest możliwość wykorzystania elementów wodnych służących retencji i infiltracji wód opadowych do poprawy j(...)
»