Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Strategia rozwoju – „zrób(...)

By strategia rozwoju gminy nie była dokumentem martwym, należy ją dobrze przygotować. W pierwszej częsci artykułu omówiono poszczególne etapy programowania takiego dokumentu – od diagnozy i waloryzacji, poprzez zbieranie informacji, do przetwarzania ich w decyzje. Trzeba jednak znacznie więcej, by stworzyć dobrą strategię rozwoju. W literaturze, w środkach masowego przekazu i w życiu codziennym – zwłaszcza po 1990 r. – często bywa używane słowo(...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych B. Rakoczy Bydgoszcz 2012 ISBN 978-83-906486-9-9   Monografia stanowi analizę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z punktu widzenia ich praktycznego zastosowania w działalności przedsiębio(...)
»