Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Leasing - wspomaganie inw(...)

Bogusław Jarosz Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Tak defini(...)
»