Będziemy budować OZE bez kogeneracji?

wydany w Energia i Recykling – 2018-5
  DRUKUJ

Na początku kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, który zgodnie z uzasadnieniem ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w kraju poprzez rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji. Zgodnie z propozycjami przedstawionymi w projekcie, systemowe wsparcie ma być kierowane przede wszystkim na poprawę sytuacji w mniejszych aglomeracjach miejskich i na obszarach wiejskich poprzez koncentrację wsparcia dla instalacji o mocy zainstalowanej poniżej 50 MW.

Ze wszech miar godna poparcia jest idea ustanawiania systemowych mechanizmów stymulujących poprawę efektywności wykorzystania paliw poprzez zagospodarowywanie ciepła powstającego w procesie produkcji energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie jest [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus