Droga OZE w Polsce do 2030 roku

wydany w Energia i Recykling – 2018-5
  DRUKUJ

Sytuacja związana z odnawialnymi źródłami energii, nie tylko w Polsce czy Europie, ale na całym świecie, zmienia się bardzo dynamicznie. Czynnikami stymulującymi rozwój są wszelkie plany, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy, które w pewien sposób narzucają nie tyle sposób działania, co spodziewany rezultat.
Jednym z pierwszych wymagań stawianych przed Polską było osiągnięcie 7,5% energii elektrycznej generowanej przy pomocy odnawialnych źródeł energii do roku 2010. Warunek ten wynikał przede wszystkim z zapisów dyrektywy unijnej 2001/77/WE. Co ciekawe, zobowiązań nie udało się zrealizować w terminie, pomimo prężnie rozwijającej się już wówczas branży OZE. Przyczyną tego w dużej mierze okazała się zwiększająca się energochłonność zarówno przemysłu, jak i sektora komunalnego.
Innym wyznacznikiem jest Pakiet [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus