Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka"

Polecane artykuły:

Społeczeństwo w planowani(...)

Traktowanie wody jako zwykłego surowca zdecydowanie przyczyniło się do degradacji zasobów wodnych i do naruszenia równowagi ekologicznej i często zaniku niezwykle cennych przyrodniczo ekosystemów wodnych i lądowych związanych ze środowiskiem wodnym.  Współczesne podejście do problematyki gospodarki wodnej wymaga podejmowania działań na terenie całej zlewni lub dorzecza. Ramowa Dyrektywa Wodna (R(...)
»

Energia odnawialna a roln(...)

Wiek XIX nazwano „erą pary i elektryczności“, a XX „stuleciem ropy naftowej i gazu ziemnego“. Coraz więcej ludzi skłania się jednak ku temu, że wkraczamy w okres, gdy dominować będą odnawialne źródła energii. Stanie się tak ze względu na wyczerpywanie światowych zasobów i pogarszanie stanu środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne¹. Przemiany w rolnictwie europejskim Postawi to producentów rolnych w nowej dla nich sytuacji. Produkcja b(...)
»