Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Zbieranie odpadów przez i(...)

W jakich przypadkach przy zbieraniu odpadów wymagane jest zezwolenie, a kiedy nie jest ono potrzebne? Czy odpady komunalne w obrębie nieruchomości może zbierać bez zezwolenia każdy podmiot? Wokół kwestii zbierania odpadów przez ich wytwórcę pojawia się szereg wątpliwości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstę(...)
»

W świetle reflektorów(...)

Były statuetki, laudacje i uściski dłoni oficjeli, była podniosła atmosfera i gratulacje. Jednym słowem – Gala. I to nie byle jaka, bo zorganizowana na cześć tych, którzy od lat pracują na niwie szeroko pojętej ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W świetle reflektorów można było podziękować ludziom, którzy w tej pracy osiągają pożądane efekty. Gala jest uroczystym zwieńczeniem pierwszego dnia Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. 22 listopada w Ce(...)
»