Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klastry energii w nowej o(...)

W branży energetyki odnawialnej klastry energii są tematem nie mniej gorącym niż aukcje OZE, i to pomimo faktu, iż idea ta jest w dużo wcześniejszej fazie rozwoju niż przetargi na energię z OZE. Jak na warunki polskiego, scentralizowanego sektora energetycznego, klastry energii stanowią pomysł dosyć oryginalny jak na warunki polskiego, scentralizowanego sektora energetycznego. Lokalny rozwój częściowo autonomicznych obszarów energetycznych, działających niejako rów(...)
»

Europejska Agencja Środow(...)

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała ostatnio (w czerwcu, październiku i listopadzie 2011 r.) kilka raportów na temat ochrony powietrza w Europie, których tematyka oscylowała głównie wokół emisji gazów cieplarnianych, kosztów zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych  i stężenia ozonu w atmosferze. Pierwszy z nich1 omawia emisję gazów cieplarnianych (greenhouse gas –(...)
»