Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O zagospodarowaniu przest(...)

Na posiedzeniu Zarządu ZMP w Niepołomicach 10 czerwca br. omawiano problem opłat za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i – po raz kolejny – nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast podczas spotkania Zarządu w Inowrocławiu w dniach 7-8 lipca br. dyskutowano m.in. na temat projektów regulacji dotyczących finansowego wsparcia budownictwa dla najuboższych, dodatków mieszkaniowych oraz ochrony lokatorów. Mieczysław Bień, prezyd(...)
»

Ochrona zasobów wodnych –(...)

Postronnemu obserwatorowi polskiej rzeczywistości może się wydawać, że najpoważniejszym problemem związanym z jakością środowiska w Polsce jest smog. Tymczasem równie poważny jest problem związany z zachowaniem polskich zasobów wodnych. Smog widać i czuć, a problemy z brakiem wody są nieodczuwalne – przynajmniej tak długo, jak długo woda płynie w kranie. Prof. dr hab. Maciej Zalewski z Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego i Regionalnego Centrum Ekohydr(...)
»