Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z dbałości o estetykę(...)

Tereny publiczne to wspólne dobro, które powinno być utrzymywane z dbałością o czystość, porządek i ład przestrzenny. Dlatego tak istotny jest prawidłowy sposób utrzymania i pielęgnowania roślinności, a także dbałość o elementy infrastruktury technicznej, w tym małej architektury. Jednak nie wszystkie odpowiedzialne za te zadania jednostki prawidłowo je realizują. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzili kontrole w 61 wytypowanych jednostkach (infor(...)
»

Kto tutaj rządzi?(...)

Nie minęło pół roku, odkąd nowe władze samorządowe sprawują swe funkcje. Wydaje się, że niewiele to czasu. Na dobrą sprawę dość, by ogólnie zapoznać się, jak funkcjonuje gmina, której struktura i różnorodność realizowanych funkcji przypomina holding. Tymczasem już niejako „w biegu” należało podjąć wiele kluczowych decyzji. Najważniejsze dotyczyły wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. Inne, niemające zakreślonych ustawami terminów, wymagają (...)
»