Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wątpilwa jakość nowych pr(...)

Wątpliwa jakość nowych przepisów ustawy o odpadach Uchwalana w pośpiechu i przy medialnej nagonce ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej jako nowelizacja u.o.) weszła w życie 5 września 2018 r.  Znalazły się tu, pod wieloma względami dyskusyjne, zapisy o karalności wspólników oraz członków organów spółek kapitałowych. (...)
»

Możliwości finansowania i(...)

Przystąpienie do Unii Europejskiej otworzyło przed Polską nowe możliwości finansowania inwestycji w ochronie środowiska. Polska stała się beneficjentem pomocy unijnej, która stanowi istotne źródło finansowego wsparcia inwestycji przyczyniających się do dostosowania kraju do norm UE w dziedzinie ochrony środowiska. W latach 2004-2006 na ochronę środowiska przeznaczono ok. 2,5 mld euro ze środków unijnych. Realizowane przez samorządy duże inwestycje infrastrukturalne, głównie z zak(...)
»