Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

Biomanipulacja w zbiornik(...)

Termin „biomanipulacja” wraz ze sprecyzowaniem teorii opisującej możliwości sterowania zależnościami troficznymi w ekosystemie został wprowadzony do nauki przez Shapiro i jego współpracowników1. Pierwsze udane eksperymenty, mające na celu poprawę jakości wody w zbiornikach zaporowych służących do zaopatrzenia wodociągowego, podejmowane były już na początku lat 70.2. Liczne doświadczenia, prowadzone zarówno w laboratoriach, jak i w cały(...)
»