Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony marketing"

Polecane artykuły:

15 lat minęło(...)

Na znaczną poprawę stanu środowiska w Polsce i szybsze dostosowanie infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej istotny wpływ ma działalność powołanego przed 15 laty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główną przesłanką utworzenia w 1989 r. największej w kraju instytucji finansującej przedsięwzięcia ekologiczne było wydzielenie publicznych środków i skierowanie ich na cele związane bezpośrednio z ochroną środowiska. Racjonalne wykorzystanie powierzonych Narodow(...)
»

Od redaktora(...)

Ostatnie wizyty w kilku przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami oraz rozmowy z ich szefami po raz kolejny potwierdziły, że to, czym żyje Polska lokalna, ma się nijak do tego, o czym wielcy politycy rozprawiają w stolicy. Nawet w tej naszej wąskiej ekologicznej działce. Ostatnio w centrali żyje się tym, jak utrącić w EkoFunduszu dotychczasowego prezesa, prof. Macieja Nowickiego, czy znajdą się pieniądze na wykup BOŚ-u z rąk Szwedów, ile dołożą na to wojewódzkie fundusze i jak j(...)
»