Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Drobnoustroje w otoczeniu(...)

W celu stwierdzenia stopnia zanieczyszczenia powietrza i ścieków na terenach oczyszczalni i kompostowni odpadów przeprowadza się rutynowe badania mikrobiologiczne i mikologiczne. Poniżej przedstawiono charakterystykę badanych mikroorganizmów. Bakterie psychrofilne i mezofilne W skład bakterii występujących w powietrzu wchodzą różne rodzaje i gatunki tych mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę ich wymagania temperaturowe, dzielimy je na mezofilne i psychrofilne. Optimum wzro(...)
»

Świadectwa pochodzenia or(...)

Koniec marca był dla podmiotów zobowiązanych do produkcji zielonej energii końcem okresu rozliczeniowego, w którym musieli rozliczyć się z obowiązku nabycia i przedłożenia prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia. Na przełomie 2005 i 2006 r. zostały wprowadzone nowe rozwiązania prawne stymulujące rozwój i funkcjonowanie – najogólniej rzecz ujmując – OZE. Od 1 października 2005 r. funkcjonuje w Polsce Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP). Aktualnie należy do(...)
»