Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Dlaczego ogniwa paliwowe (...)

Gdyby kierowano się wyłącznie kryteriami ekonomicznymi, jeszcze przez długie lata wodór na skalę przemysłową pozyskiwany byłby wyłącznie z paliw kopalnych. Wodór dla ogniw paliwowych może być wytwarzany z paliw kopalnych, na drodze reformingu gazu ziemnego, częściowego utlenienia ropy naftowej oraz zgazowania węgla, z biomasy, na drodze zgazowania lub poprzez fermentację i reforming otrzymanego biogazu, bądź też z elektrolizy wody. K(...)
»

Ocalić od zapomnienia(...)

Rewaloryzacja zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych jest w zdecydowanej większości przypadków zadaniem wieloaspektowym, trudnym i długotrwałym w realizacji, ale przez to również niezwykle fascynującym. To proces, w którym niezbędne jest zagłębienie się w historię i specyfikę danego miejsca. Istotne jest poznanie, a właściwie odkrycie jego wartości i podjęcie się ich odtworzenia, w nawiązaniu do współczesności. Wiele obiekt&oacute(...)
»