Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Konstrukcje i technologie(...)

Współczesne możliwości techniczne pozwalają na realizację atrakcyjnych wizualnie fontann, począwszy od tych najprostszych, posiadających kilka dysz wodnych, do skomplikowanych, sterowanych muzycznie „organów wodnych”. O ich formie najczęściej decyduje architektura otoczenia. (...)
»

Nie składam broni(...)

Z Maciejem Stryjeckim, dyrektorem generalnym Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska 12 października br. powstała Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. W branży energetyki odnawialnej działają już: Polska Izba Biopaliw, Polska Izba Biomasy, kilka stowarzyszeń i towarzystw. Czy, Pana zdaniem, działalność tych podmiotów nie stymuluje w wystarczający sposób rozwoju tej branży? To, że powstają organizacje skupiające tych, którzy (...)
»