Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

W kierunku uszczelnienia (...)

Projektowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zastąpi Ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Ponadto regulacja ta zastąpi część przepisów Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607, z późn. zm.) – w obszarze dotyczącej opako(...)
»

Kto odpowiada za zniszczo(...)

  Zasygnalizowany w tytule problem jest niewątpliwie powszechny. Codziennością jest bowiem widok rozjechanego przez samochody trawnika, znajdującego się pomiędzy dwoma chodnikami, z których jeden przylega do śródmiejskiej ulicy, a drugi do szeregu położonych wzdłuż niej posesji. Niektóre z nich nie mają zapewnionego wjazdu na wewnętrzne podwórka.   Pierwsza – jak się wydaje, najbardziej naturalna i zgodna z o(...)
»