Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Nowe edycje konkursów red(...)

Po świątecznym wytchnieniu nadszedł czas na kolejne edycje konkursów i plebiscytów. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei ochrony środowiska, organizując ogólnopolskie konkursy branżowe. W kalendarz takich imprez corocznie wpisują się Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, Nagroda Pracy Organicznej oraz Plebiscyt na Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast. Konkurs o Puchar Recyklingu (...)
»

Polska przegrała przed Tr(...)

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska nie dokonała pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 30 czerwca 2016 r. (sprawa C-648/13, Komisja Europejska przeciwko RP)1. Na problemy dot. niewłaściwej transpozycji przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisja Europejsk(...)
»