Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Fermentacja termofilowa w(...)

Tym właściwsze wydaje się szukanie dobrych optymalnych z punktu widzenia właściwego doboru elementów składowych i konstrukcji instalacji biogazowej do rodzaju substratów. Na uwagę zasługują instalacje pracujące w oparciu o proces fermentacji termofilowej. Spektrum rozwiązań Produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej może być prowadzona w różnych technologiach. Czynnikiem wpływającym na dobór właściwego rozwiązania są stosowan(...)
»

KPGO 2014. Cz. II. Wykorz(...)

  Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest zapobieganie ich powstawaniu.   Hierarchia została określona w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22 listopada 2008 r.) i jest stosowana podczas ustalania priorytetów w przepisach prawa i polityce(...)
»