Nowelizacja ustawy o OZE – konieczna, ale niewystarczająca

wydany w Energia i Recykling – 2018-4
  DRUKUJ

Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany mają, zdaniem autorów, poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprościć realizację zobowiązań przyjętych w ramach członkostwa w Unii Europejskiej.

Zdaniem branży OZE, zapisy idą w dobrym kierunku. Konieczne jest jednak podkreślenie, że jest to jedynie pierwszy krok na drodze do rozwoju tego sektora energetyki w Polsce, gdyż propozycje zawarte w projekcie nowelizacji w dalszym ciągu nie rozwiązują palących problemów branży odnawialnych źródeł energii.

Zmiany dobre…

W ciągu ostatnich trzech lat ustawa o OZE była nowelizowana już trzy razy, za każdy [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus