Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Czy zaokrąglać opłatę?(...)

W związku z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojawia się problem, czy taka opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Jakkolwiek kwestia wydaje się błaha ze względu na relatywnie nieduże kwoty, to może powodować spory pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a uprawnionymi (gminami, związkami gmin), a także pomiędzy tymi ostatnimi a organami nadzoru. Oczywiście dotyczy to tylko tych gmin (związków międzygminnych), na których obszarze obowiązują s(...)
»

Jak oddalić czarny scenar(...)

Co należy zrobić, aby Polska wypełniła podpisane zobowiązania przedakcesyjne? Odpowiedź na to pytanie w zasadzie znają wszyscy zainteresowani tym zagadnieniem – i to (paradoksalnie) bez względu na to, po której stronie zajmują miejsce w toczącej się dyskusji. Po upływie terminów ustalonych przez UE(i przyjętych przez Polskę) trzeba będzie płacić kary(...)
»