Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Techniczne możliwości wsp(...)

Współspalanie węgla z biomasą w kotłach energetycznych wymaga odpowiednich technologii, dostosowanych do rodzaju biomasy oraz do sposobu przygotowania zarówno węgla, jak i biomasy. Jest to szczególnie istotne w przypadku spalania dużych ilości biomasy, tzn. powyżej 10-15% masy paliwa, oraz w przypadku biomasy pochodzenia rolniczego. Generalnie biomasa charakteryzuje się bardzo r(...)
»

Na przykładzie Ślepiotki(...)

Długo by trzeba dociekać, jaka idea przyświecała pewnym inwestycjom lat siedemdziesiątych, czy osiemdziesiątych. O ile w przypadku projektów przemysłowych, nawet tych chybionych, można sobie wyobrazić, że mieściły się one w jakiejś wizji industrializacji kraju, o tyle ówczesne zamierzenia "proekologiczne" do dziś głośno wołają o pomstę. Żeby nie być gołosłownym posłużę się przykładem z naszego, katowickiego podwórka. Tym przykładem jest potok o wdzięcznej nazwie Ślepiotka. Ta niewielka rzec(...)
»