Wszystkie artykuły w kategorii: "Optyka na GOZ"

Polecane artykuły:

Było, (nie) minęło?(...)

Felieton w miesięczniku pisze się z miesięcznym wyprzedzeniem, w związku z czym jego tematykę trudno utrzymać w nurcie aktualnych wydarzeń i z konieczności musi on dotyczyć zagadnień o charakterze generalnym lub bazować na skojarzeniach. Niniejszy piszę parę dni przed tak hucznie obchodzonym niegdyś dniem 22 lipca, czyli oficjalną datą wydania Manifestu Lipcowego. Dzień ten, obok 1 Maja i rocznicy Rewolucji Październikowej, był okazją do wszelkiego rodzaju ce(...)
»

Deklaracje właściwości uż(...)

Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem budowlanym. Dotyczy to m.in. stosowanych w branży wod-kan produktów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU z 2014 r. poz. 883, z późn. zm.). Dopuszcza ona do obrotu trzy kategor(...)
»