Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Zmiana przepisów dotycząc(...)

Wskazuje on kierunek rozwoju sektora gospodarki odpadami. Aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 roku ws. MBP (DzU z 2012 r. poz. 1052), zawiera przepisy, dotyczące m.in. wymagań odnośnie prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych. Wspomniany projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt został już parafowany przez wiceministra Janusza Ostapiuka, ale dokument wstrzymano w dep(...)
»

Produkcja pelet z biowęgl(...)

W Holandii trwają przygotowania do otwarcia dwóch wytwórni pelet z biomasy uszlachetnianej w procesie prażenia w temperaturach od 200˚C do 270˚C. Technologia W trakcie obróbki cieplnej, przebiegającej przy dużym niedomiarze powietrza, następuje suszenie biomasy oraz zmiana własności fizycznych, polegająca na utracie sprężystości włókien, przez co materiał staje się(...)
»