Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Efektywność w czterech ak(...)

Pod koniec 2012 r. ma być gotowa dyrektywa o efektywności energetycznej, której celem będzie 20-procentowa redukcja zużycia energii pierwotnej do 2020 r. Wprowadza ona również rewolucyjne zmiany w podejściu do kogeneracji, efektywności enregtycznej w przypadku budynków użyteczności publicznej, a także w dyrektywie ETS. Efektywność energetyczna była głównym tematem IV Forum efektywności energetycznej, które odbyło się 30 marca br. w Wars(...)
»

Kropla świata(...)

Tunel pod Tamizą Tunel Lee o długości czterech mil (6,4 km) jest aktualnie największą inwestycją realizowaną przez londyńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ThamesWater. Stanowi pierwszą z dwóch takich instalacji planowanych w stolicy Wielkiej Brytanii. Cały program ma na celu poprawienie jakości wody w Tamizie. Tunel Lee zostanie poprowadzony pod wschodnim Londynem z przepompowni ścieków AbbeyMills w Stratford do oczyszczalni ścieków Beck(...)
»