Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady i recykling"

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne w 20(...)

Tak jak w poprzednich latach, na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ostatnio „Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 r.”. Jest to rozbudowany dokument, jednak warto zapoznać się chociaż z niektórymi informacjami tam zawartymi. Na podstawie danych z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach można oszacować, że wartość rynku zamówień publicznych w 2008 r. wyniosła(...)
»

„Spalaj kalorie – nie od(...)

 „Spalaj kalorie – nie odpady” Pod taki hasłem w dniach 15-20 czerwca br. odbyła się jedenasta edycja Festiwalu Recyklingu w Sieradzu, w której uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców. Imprezę tę poświęcono promocji selektywnej zbiórki odpadów. W trakcie tego wydarzenia zwracano uwagę na właściwe zachowania proekologiczne. Nawoływano do niespalania odpadów w piecach domowych i wspólnego dbania o to, czym wszyscy oddychają. Jednocześnie zachęcano mieszkańców mia(...)
»