Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Coraz bliżej nowelizacji.(...)

W parlamencie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której większość przepisów może wejść w życie jeszcze w tym roku. Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa nowelizująca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, od samego początku budziła liczne kontrowersje i wątpliwości. Pierwsza próba ich wyeliminowania nastąpiła w styczniu 2013 r., kiedy to u(...)
»

Nie od razu Kraków zbudow(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorząd gminny nowe obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to działanie, które gminy będą musiały rozwijać, a doświadczenia w tym zakresie są różne. Mimo kilku chwalebnych przykładów dobrze funkcjonujących systemów selektywnego gromadzenia odpadów, w Polsce można raczej mówić o skromnych osiągnięciach w tym obszarze. Zorganizowana przez Z(...)
»