Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»

Nowa dyrektywa – WEEE 2(...)

Nowa dyrektywa wprowadza wiele istotnych zmian również na polskim rynku elektroodpadów, które odczują wszyscy uczestnicy tego rynku: producenci, zbierający, zakłady przetwarzania, ale także konsumenci. Dla polskiego rządu oznacza to przede wszystkim obowiązek wywiązania się z nowego unijnego celu, czyli zwiększenia poziomu zbierania z obecnych 4 kg na mieszkańca do ok. 10 kg w 2021 r. Nowe zobowią(...)
»