Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Żeby Izba rozwinęła skrzy(...)

W gospodarce komunalnej, istnieje już izba ciepłowników, izba drogownictwa, izba wodociągowo-kanalizacyjna. Sprawnie budują branżowy lobbing, starają się docierać do posłów, do parlamentu i wpływać na kształt tworzonego w Polsce prawa. Oczywiście samorządy mają swoje własne reprezentacje, tylko patrząc przez prymat zadań, które są im przypisane to sprawy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami trafiają gdzieś na plan dalszy. Niestety, często nie jest to element najważniejszy z pun(...)
»

KIGO Liderem Rozwoju Regi(...)

Te starania przyczyniły się do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie ambitnych celów określonych prawem. Nagrodę w imieniu członków Izby odebrał Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, wraz z Piotrem Rozwadowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. – Dziękuję za to wyróżnienie! Nie byłoby tej nagrody bez przedsiębiorców zrzesz(...)
»