Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Wstęp do partnerstwa publ(...)

Cezary Krzepina Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdy obserwuje się jego losy z punktu widzenia praktyki życia gospodarczego, sprawia wrażenie chwilowej intelektualnej i politycznej mody, a nie poważnie traktowanego narzędzia stymulującego rozwój gospodarczy Polski. Gotów jestem wręcz wyrazić publiczną obawę, czy aby – przy niezrozumieniu istoty zagadnienia – partnerstwa publiczno-prywatnego nie spotka los prywatyzacji: zamiast nadania gospodarce no(...)
»

Kiedy Temida ustępuje Apo(...)

Zgodnie z generalną zasadą, sformułowaną w art. 26 ust. 1 ustawy z 2001 r. o odpadach, każdy posiadacz odpadów prowadzący działalność w zakresie odzysku zobowiązany jest do uzyskania decyzji administracyjnej. Jest ona nazwana przez ustawodawcę „zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”. Wyjątki od tej zasady również zostały wskazane w powołanym artykule – poprzez odwołanie do art. 31 ust. 1(...)
»