Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Wyszło jak zwykle…(...)

Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o drogach publicznych. Póki co, wiele wskazuje na to, że wysiłki samorządowców poszły na marne i wszystko zostanie po staremu, czyli dawne drogi krajowe – po wybudowaniu zastępujących je obwodnic lub dróg ekspresowych, przejmowane z mocy prawa przez gminy – pozostaną „młyńskim kamieniem” dla gminnych budżetów, obciążając finanse samorządu czasem ponad ich możliwości. Trudno spekulować, jakie będz(...)
»

Zasypie nas szkło!(...)

Kompleks obiektów należących do spółki „Beskid” w Żywcu zajmuje powierzchnię ok. 11 ha. To wystarcza, by na Żywiecczyźnie skutecznie rozwiązywać problemy gospodarki odpadami. Przedmiotem działania spółki są m.in. odbiór, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne oraz przetwarzanie odpadów metalowych. (...)
»