Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialny biznes w p(...)

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz obniżenia kosztów imprezy, tegoroczne Targi CSR zostały przygotowane w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo, zgodnie ze Standardem Spotkań Zrównoważonych BS 8901. Blisko siedemdziesiąt społecznie odpowiedzialnych firm i organizacji zaprezentowało swoje działania na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego w trakcie czwartej edy(...)
»

Bezodpadowa gospodarka w (...)

Studenci i absolwenci, którzy kończą kierunki inżynierskie, znajdują zatrudnienie w gospodarce, w tym w sektorze budownictwa. W toku studiów zapoznają się z szeroką gamą współczesnych materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii wznoszenia budynków, ale tylko teoretycznie. Nabywanie przez nich praktycznych doświadczeń w wykorzystywaniu materiałów budowlanych jest trudne do przeprowadzenia w ramach posiadanych przez uczelnie laboratoriów. Coraz rzadziej też studenci sprawdzaj(...)
»