Wszystkie artykuły w kategorii: "GOZ na świecie"

Polecane artykuły:

Status RIPOK uzyskany(...)

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie już działa. Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 września br. Głównym celem projektu pn. „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” było wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, w której ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są mechanicznie wydziel(...)
»

Klasyfikacja jakości wód (...)

Jerzy Zerbe W lutym br. ukazało się ostatnie z zapowiadanych w ustawie Prawo wodne rozporządzeń wykonawczych ministra środowiska, dotyczących problematyki ochrony i użytkowania wód (rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód). Przedmiotem tego rozporządzenia jest klasyfikacja jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zas(...)
»