Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Baza danych o odpadach(...)

Komu ta baza ma służyć? W jakim celu powstaje? Skąd będą pochodzić dane źródłowe w niej zawarte? Czy pochodzenie tych danych oraz ich zakres zapewnią osiągnięcie zamierzonego celu? Baza danych o odpadach (BDO), zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o odpadach, nie tylko będzie pełniła funkcję rejestru, ale także będzie zawierała nowy moduł ewidencji odpadów. Na potrzeby tego projektu mają być wprowadzone nowe, dodatkowe dokumenty, tzw. karty przekazania odpadów komunalnych. Jak (...)
»

Od redakcji(...)

Magdalena Lipiecka redaktor prowadząca Zapobieganie  powstawania  odpadów to podstawowe założenie gospodarki o obiegu zamkniętym, a powstały już odpad powinien trafić w obieg, by być wykorzystanym jako surowiec. W biomasie pochodzącej zarówno z rolnictwa, jak i spożywczych odpadów komunalnych, istnieje znaczny potencjał, który warto wykorzystać. Ale jak to zrobić? Dominującą technologią zagospodarowania bioodpadów jest kompostowanie. W Polsce funkcj(...)
»