Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka"


  1. Fotowoltaika – doświadczenia z aukcji OZE Czytaj

     Grzegorz Wiśniewski

     Aneta Więcka

     Justyna Zarzeczna


Polecane artykuły:

Mapa projektów w ramach i(...)

Przeznaczenie przez władze regionu ponad pół miliarda zł ze środków dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na stworzenie systemu zwrotnych instrumentów wsparcia wielkopolskiej przedsiębiorczości zaowocowało wymiernymi efektami. Jednym z nich jest zaangażowanie w realizację Inicjatywy szerokiego grona instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, pełniących funkcję pośredników finans(...)
»

Edukacja ekologiczna w wo(...)

Do istotniejszych zadań stojących przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, jako instytucji wspierającej przedsięwzięcia z zakresu ekologii, należy promowanie działań związanych z edukacją ekologiczną. Podstawowym celem jest kształtowanie takich postaw i zachowań społecznych, które zminimalizują, poprzez wzrost świadomości ekologicznej i stosowaną ideę zrównoważonego rozwoju, negatywny wpływ na środowisko we wszelkich obszarach działalno(...)
»