Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka"


  1. Fotowoltaika – doświadczenia z aukcji OZE Czytaj

     Grzegorz Wiśniewski

     Aneta Więcka

     Justyna Zarzeczna


Polecane artykuły:

Kartki z kalendarza(...)

Kartki z kalendarza 11 marca to ważny dzień – prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Z kolei 18 marca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do spraw Energetyki, w czasie którego Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki zgłosiły potrzebę nowelizacji wspomnianej ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie. W mediach poruszano przede wszystkim temat postulowanej przez urzędy koniecznej zmiany zapisów dotyczących wprowadzenia ta(...)
»

Kielecki beneficjent inwe(...)

Jednym z warunków wzrostu gospodarczego oraz poprawy życia obywateli w regionie świętokrzyskim jest rozbudowa infrastruktury regionalnej, w tym tej związanej z gospodarką wodno-ściekową. Zakres prac dotyczący rozbudowy infrastruktury uzależniony jest w dużej mierze od możliwości finansowych samorządu terytorialnego. W niektórych przypadkach zadania w obszarze rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej przejmowane są przez podmioty gospodarcze, powołane do zarządzan(...)
»