Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka"


  1. Fotowoltaika – doświadczenia z aukcji OZE Czytaj

     Grzegorz Wiśniewski

     Aneta Więcka

     Justyna Zarzeczna


Polecane artykuły:

Strefy ochrony ujęć wód p(...)

Po kilku latach zapowiadania w mediach i licznych obietnicach składanych wobec instytucji Unii Europejskiej wreszcie w lipcu 2017 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Został w niej spełniony podnoszony od lat postulat, aby w Polsce strefy ujęć służących zaopatrzeniu w wodę ludności były obowiązkowe. W nowoczesnym polskim ustawodawstwie wodnym, istniejącym od blisko 100 lat, nowa ustawa Prawo wodne to piąty już akt, w którym znajdują się regulacje prawne dot(...)
»

Porządkowanie Poznania(...)

Dzikie wysypiska śmieci i podrzucanie odpadów do osiedlowych pojemników – to problemy, które mieszkańcy Poznania często zgłaszają do straży miejskiej. Tylko w 2009 r. poznańscy strażnicy zrealizowali ponad 13 tys. interwencji dotyczących zaniedbań porządkowych. W wyniku podjętych działań ujawnili 486 nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. Z ilości tej zdecydowana większość, bo aż 433 wysypiska, zalegała na terenach miejskich. W wyniku sta(...)
»