Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Problem podrzuconych odpa(...)

Kto ma sprzątać na terenach otwartych? Pojęciem terenu otwartego posługuje się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie jest on w ustawie zdefiniowany, ale można uznać, że jest to synonim terenu powszechnie dostępnego – niezależnie od tego, czy owa dostępność wynika z realizacji obowiązków ustawowych (np. tereny lasów, parków czy tereny nadbrzeżne), czy z woli (...)
»

Ekologia na szczycie(...)

Wiek XX był niewątpliwie wiekiem wielkich nadziei i wielkich rozczarowań, okresem fascynujących osiągnięć ludzkiego umysłu (radio, energia jądrowa, radar, tworzywa sztuczne, telewizja, rakiety, komputery). Narastają jednak z coraz większą mocą obawy o uboczne oddziaływania niektórych dziedzin oraz przekonanie o istnieniu poważnych, globalnych zagrożeń, wśród których zauważyć należy energetykę jądrową, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, głód, choroby. W końcu minionego wieku wzrosła świa(...)
»