Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

Zmiany w branży złomowo-w(...)

Zmiany w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami przez prowadzących stacje demontażu pojazdów zmuszają przedsiębiorców do nowego podejścia i zapoznania się z odmiennymi zasadami ewidencji odpadów. Z uwagi na fakt, że zostały zniesione potwierdzenia odzysku i recyklingu, kluczową kwestią przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest teraz dobrze wypełniona karta przek(...)
»