Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa wydarzeń"

Polecane artykuły:

System wsparcia kogenerac(...)

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska dyskutowano na temat systemu wsparcia dla wysoko sprawnej kogeneracji po 2018 r. Według oficjalnego stanowiska, rząd widzi korzyści z jego wprowadzenia, ale priorytetem będzie rynek mocy. Ostatecznie o wejściu w życie wsparcia ma zadecydować enigmatycznie brzmiący bilans kosztów i korzyści dla państwa. W odpowiedzi branża podkreśla, że kogeneracja to szansa dla Pol(...)
»

O rekultywacji na Śląsku(...)

Wielkość powierzchni terenów, które są zdegradowane przez przemysł, wynosi obecnie ponad 8 tys. km2. Od dawna podejmowane są działania rekultywacyjne, ale czy właściwe? Po latach doświadczeń znane są już lepsze i gorsze wyniki tych działań. W dniach 19-20 października br. osoby poszukujące rozwiązań w rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł zgromadziły się na Konferencji Naukowej „Rekultywacja terenów uprzemysłowionych”, zorganizowanej przez Politechnikę Śląską (PŚ) w (...)
»