Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Blisko ziemi(...)

Kariera prof. Kozłowskiego prowadziła od asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez udział w obradach Okrągłego Stołu do stanowiska dziekana w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Taką drogę wyznaczyła… reforma rolna z 1944 r. - Miałem być rolnikiem, a zostałem geologiem – powiada, uśmiechając się, prof. Stefan Kozłowski. – Jedna i druga profesja jest blisko ziemi. Mój ojciec posiadał majątek w Przybysławicach, w powiecie miechowskim, więc by(...)
»

Zarządzanie wodomierzami(...)

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1,2, podstawą naliczania opłat za wodę i ścieki są odczyty ilości dostarczanej wody, dokonywane przez wodomierze na przyłączach dostarczających wodę z sieci do instalacji domowych. Obowiązek zakupu, instalowania, utrzymania w należytym stanie technicznym, okresowej legalizacji, wymiany oraz dokonywania odczytów należy do przedsiębiorstwa wod-kan. Realizując ten obowiązek, przedsiębiorstwo w(...)
»