Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Rozwój gazociągów dzięki (...)

Rozwój gazociągów dzięki funduszom unijnym W ostatnich latach GAZ-SYSTEM SA stał się jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Wsparcie finansowe z UE pomogło spółce zrealizować inwestycje o niespotykanej dotąd skali w historii polskiego gazownictwa. Rozbudowa sieci gazociągów otwiera przed gospodarką nowe możliwości i pozwala na realizację dostaw gazu ziemnego z różnych kierunków. G(...)
»

Znaczenie przyulicznych p(...)

Tereny, które w miastach możemy przeznaczać na zieleń, kurczą się coraz bardziej. Warto więc nawet najmniejsze dostępne powierzchnie obsadzać roślinami różnych gatunków. W przestrzeni miejskiej ciągi komunikacyjne zajmują znaczny obszar. Mamy do czynienia z chodnikami i placami służącymi pieszym, ścieżkami rowerowymi oraz jezdniami. Wzdłuż nich powstają pasy terenu przeznaczane na zieleń. Sposób ich zagospodarowania powinien wynikać z funkcj(...)
»