Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Konsolidacja organizacji (...)

O potrzebie większej konsolidacji organizacji samorządowych wokół najbardziej palących problemów komunalnych, związanych z jakością usług świadczonych mieszkańcom i codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw komunalnych, mówiło się już od dawna. Zdaniem wielu samorządowców, tylko silne, dobrze i prężnie współpracujące organizacje i związki mają realne szanse, by wpływać na kształt przyszłych rozwiązań ustawodawczych i modelowych w gospodarce komunalnej – w tym również w gospodarowaniu odpa(...)
»

Regulacje opakowaniowe (...)

Wśród odpadów komunalnych coraz większym problemem stają się zużyte opakowania. Ich ilość rośnie proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Jest to związane zarówno z szybko dokonującym się postępem w technice opakowań, w transporcie towarów i opakowań detalicznych, jak i z marketingową rolą efektownych, przyciągając(...)
»