Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitorowanie i sterowani(...)

Intensywny rozwój technologii uzdatniania wody i konieczność precyzyjnego dawkowania reagentów implikują zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania, realizujących złożone algorytmy. Naprzeciw tym zjawiskom wychodzą osiągnięcia nauk systemowych, takich jak automatyka i informatyka. Umożliwiają one pełną realizację rosnących wymagań w odniesieniu do jakości wody. Przejrzystość i jednoznaczność treści wymaga zdefiniowania takich pojęć jak wizualizacja, monitorowanie, sterowanie c(...)
»

Edukacja odpadowa – mecha(...)

Po trzech miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można powiedzieć jedno – tam, gdzie wprowadzaniu systemu towarzyszyła edukacja, odbiór społeczny zmian był inny niż w miejscach, gdzie takiej kampanii nie prowadzono. Bez społecznej akceptacji i zrozumienia mechanizmów rządzących gospodarką odpadami nie uda się gminom skutecznie zrealizować obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w zakr(...)
»