Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Będzie RIPOK(...)

W 2015 r. Celowy Związek Gmin CZG-12 ma do wykonania kilka ważnych zadań, którym musi stawić czoło. Wiele z nich udało się już zrealizować, reszta czeka na swój finał. Zmiany uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami wymusiły wdrożenie nowych technologii do istniejących już instalacji przetwarzania odpadów. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. zakwalifikował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Dłu(...)
»

W poszukiwaniu odpowiedni(...)

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydaje się być zadaniem, którego wykonanie, bez wdrożenia odpowiednich narzędzi informatycznych, będzie bardzo trudne. Potwierdzają to liczne pytania i głosy padające ze strony samorządowców i pracowników urzędów gmin. Jeden z takich głosów padł podczas konferencji pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowych uwarunkowań prawnych”, zorganizowanej w Falentach(...)
»