Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

15% to cel ambitny, ale d(...)

Projekt rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na morzu jest aktualnie w fazie konsultacji wewnątrzresortowych, a w najbliższych dniach skierowany zostanie do konsultacji społecznych.  Wyznaczenie lokalizacji może stanowić element planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz skutecznie zachęcić inwestorów. Ministerstwo Infrastruktury MI przeprowadza (...)
»

Oczyszczalnie kwiatowe w (...)

Gospodarka wodno-ściekowa jest ważnym elementem funkcjonowania państwa. Sposób jej prowadzenia determinuje stan środowiska wodnego oraz ogółu środowiska przyrodniczego. Oczyszczalnie kwiatowe są stosunkową nową, atrakcyjną i ekonomiczną metodą oczyszczania ścieków w Polsce, która zyskuje coraz większą popularność. W 2015 roku długość sieci wodociągowej w Polsce wynosiła 297,9 tys. km, a sieci kanalizacyjnej 149,7 tys. km, co oznacza, że system kanalizacyjny był(...)
»