Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RAPORT WOD-KAN - STEROWAN(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF.  (...)
»

Informator - Świat(...)

Nowa strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową, długoterminową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ich ilości i recykling. Jej celem jest wykształcenie w Europejczykach nawyków recyklingu, unikania wytwarzania odpadów i wykorzystywania tych już wyprodukowanych jako surowców wtórnych. Na początek Komisja proponuje poddanie rewizji dyrektywy od(...)
»