Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie – możliwości wykorzystania

wydany w Energia i Recykling – 2018-3
  DRUKUJ

 

Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

W 2007 roku Rada UE zatwierdziła tzw. pierwszy, kompleksowy pakiet klimatyczno-energetyczny „3 x 20%”, który wyznaczył trzy główne cele rozwoju unijnej energetyki do 2020 r.: wzrost udziałów energii z OZE łącznie (czyli energii elektrycznej, paliw transportowych i ciepła z OZE) do 20% oraz zmniejszenie – też o 20% w stosunku do 2005 roku – zużycia energii finalnej i emisji gazów cieplarniach, ale tylko w tzw. sektorze ETS, czyli ze źródeł spalania mocy cieplnej powyżej 20 MW. Unijny cel na udziały energii z OZE został podzielony w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus