Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Mała Elektrownia Wodna pr(...)

Kryzys energetyczny w 1973 r. spowodował, że w większości krajów rozwiniętych podjęto działania w poszukiwaniu nowych źródeł energii elektrycznej. Wówczas to olbrzymie zainteresowanie wzbudziły małe elektrownie i siłownie wodne. Zaliczono do nich elektrownie wodne o mocach zainstalowanych do 5 MW, a w niektórych krajach do 10 MW. Geneza MEW Łączany (...)
»

Kiedy powtórna ocena i de(...)

Ocena oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) różnych przedsięwzięć jest regulowana na szczeblu zarówno unijnym, jak i krajowym. W pierwszym rzędzie ocena taka powinna dotyczyć inwestycji o szczególnie istotnym potencjalnym negatywnym wpływie na środowisko, czyli tzw. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Instytucja o.o.ś. jest unormowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/WE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywiera(...)
»