Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa(...)
»

Sprzeciw Izby(...)

W numerze 6/2007 "Przeglądu Komunalnego" przedstawiliśmy zastrzeżenia do kolejnego, kontrowersyjnego projektu Ministerstwa Budownictwa - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 26 kwietnia br.). Zarząd i członkowie Izby uważają, że stanowi on znaczący krok wstecz w stosunku do wcześniej konsultowanych propozycji. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje konkretnych zapisów prawnych, które przywróciłyby charakter projektu, zapewniający zdecydowanie większe kompetencje samorządów w(...)
»